Poslední aktuality

Nejbližší události

Fotogalerie

Jste spokojeni se službami poskytovanými v IC?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Údolí řeky Doubravy

Dny otevřených ateliérů 2015

Kdy? 3. a 4. října 2015
Kde? U Vás, ve Vašich ateliérech, dílnách a galeriích a školách
V Kraji Vysočina se podzimní slavnost výtvarného umění nazvaná Dny
otevřených ateliérů, uskuteční již po páté.

Stejně jako v předchozích ročnících vyzýváme k účasti Vás všechny tvůrce – výtvarníky, umělecké řemeslníky a vůbec kumštýře, kteří mají zájem v rámci této akce pozvat veřejnost do svého ateliéru či dílny, předvést techniku své tvorby, prezentovat ji a promluvit s návštěvníky o svém díle. Nabízí se jim tak opět příležitost navázat nové kontakty s milovníky umění, seznámit veřejnost se svou tvorbou pro jednou trochu jinak.
Vyzýváme k účasti v programu také výstavní a prodejní galerie a výtvarné školy působící v regionu, které jistě rozšíří spektrum kulturních zážitků. Takovou prezentaci navíc může obohatit přítomnost vystavujících autorů v galeriích.
Pro ty, kdo se s touto akcí ještě nesetkali, krátká informace.

Dny otevřených ateliérů jsou akcí věnovanou výtvarnému umění, kdy mohou výtvarníci a umělečtí řemeslníci zpřístupnit svá tvůrčí zázemí. Návštěvníci se tak mohou osobně setkat s tvůrci v jejich domácím prostředí. Navázat dialog a poznat jejich práci jinak, než jsou zvyklí z běžných výstav. V některých ateliérech si lidé mohou použité výtvarné techniky a postupy vyzkoušet. Stranou nezůstanou ani regionální galerie a výtvarné školy. V některých z nich se návštěvníci setkají s tvůrci, kteří budou svou tvorbu sami komentovat.

Od minulého ročníku se akce navíc zúčastňují i výtvarné školy působící
na Vysočině. Akce se mohou účastnit všichni umělci působící v regionu Vysočiny, tedy jak profesionálové, tak i výtvarníci „amatéři“.
Už nyní tak můžete přihlásit svoji školu, ateliér či dílnu do Dnů otevřených
ateliérů 2015, a to prostřednictvím e-mailu: portaculturae@muzeumhb.cz, nebo na níže uvedenou adresu. Další podrobnosti a aktuální novinky se dočtete na webu www.vysocina-kultura.cz v sekci Dny otevřených ateliérů, kde také najdete informace o minulých ročnících této akce.
Uzávěrka přihlášek je 15. srpna 2015.