Poslední aktuality

Nejbližší události

Fotogalerie

Jste spokojeni se službami poskytovanými v IC?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Zámek, sídlo městského muzea

Středověká kratochvíle aneb po stopách Karla IV. z Chotěboře přes Klokočov na Modletín

Kratochvile_plakat

Akce se v našem kraji koná při příležitosti oslav 700 let narození Karla IV.

Myšlenka akce: Naším krajem vedla ve středověku Liběcká cesta – obchodní cesta spojující Čechy podél řeky Doubravy a Moravu podél řeky Oslavy. Trasa stezky se během staletí vyvíjela a v období kolem roku …. již nevedla Libicí nad Doubravou ale Chotěboří.

Hrad Lichnice byl vystaven kolem roku 1250 a můžeme si představit, že se kolem něho rozhléhaly hluboké lesy, tak jako na většině území. Hrad byl často dáván do zástavy. Roku 1333 ho získal král Jan Lucemburský. V roce 1350 jeho syn, král Karel IV. zařadil hrad do korunního majetku, patřil mezi královské hrady, které neměly být dávány do zástavy. (V tomto roce také Karel IV. věnoval Chotěboři znak a v následujícím roce právo vybudovat hradby. Do roku 1393 byla Chotěboř věnným městem českých královen). V roce 1377 byl hrad převeden do věn českých královen. Karel IV. na hradu Lichnice pobýval v roce 1370. Můžeme předpokládat, že k cestě na hrad využil část Liběcké stezky. Karel IV. v době návštěvy hradu trpěl bolestivou nemocí dnou. Nějakým způsobem se dozvěděl o zázračném prameni vyvěrajícím v hustém lese u dnešního Modletína. Vydal se na cestu hlubokými hvozdy (tak ve 14. století Železné hory vypadaly) k léčivému prameni, zastavil se u lípy, kde odpočíval. Tento strom byl již tehdy mohutným a přečníval ostatní stromy v hvozdu. Lípa, dnes nazývaná, Klokočovská lípa, roste dodnes. Jejího významu si byli vědomi už národopisné spolky působící na našem území ve 20. století. Podnikli tehdy nezbytné kroky na její záchranu – strom zpevnili železnými skružemi a před lípu umístili tabuli s tímto textem: „Tisíc skoro let přeletělo přes moji hlavu a jsouc nejstarší v Království, mohu vyprávět o sv. Václavu o slávě Žižkově a Jiříkově i o ponížení lidu českého po bitvě bělohorské. Stáří moje nechť zírá vstříc jen šťastným dnům příštích věků. (Liška)“ „ Lípa restaurována nákladem Ministerstva školství a nár. osvěty r. 1935 ing. J. Fričem“. Železné skruže tehdy vykoval kovář Lacina z Vísky. Máme tady tedy jediného živého svědka setkání s Karlem IV. !!!! Jeho, pro naši historii nezapomenutelnou postavu, hodláme připomenout slavnostním průvodem od Klokočovské lípy do Modletína a poukázat na to, že nejen Praha a tradiční „Karlova“ místa mají při této příležitosti, co nabídnout.

Provedení akce: V neděli 29. 5. 2016 přibyde ke Klokočovské lípě Karel IV. se svoji družinou, aby u ní krátce spočinul. Poté se vydá krajem směrem do Modletína (budou voleny polní cesty a terén, cca 4 km). K padesáti členné družině se mohou přidat i lidé v kostýmech (jako členové družiny) nebo bez kostýmů (za družinou a jako přihlížející). Družina v čele s Karlem IV. slavnostně dorazí do Modletína (prostor sdružení Benediktus). Tam začne od 15.00 hodin samotný program. Po úvodních ceremoniích bude Karlovi nabídnuto občerstvení a hudební osvěžení. Následně bude pokračovat divadelní, hudební produkce a šermířské atrakce. V nabídce bude občerstvení, prodej drobných předmětů vyrobených klienty sdružení Benediktus (keramika, textilie). Této terénní akci bude předcházet vystoupení ochotnického sdružení Karla Čapka z Třeště s muzikálem Noc na Karlštejně v Chotěbořské sokolovně 28. 5. 2016.

 Organizační pokyny: Dne 29. 5. 2016 se sejdeme v 13.00 hodin u tisícileté lípy v Klokočově a doprovodíme družinu Karla IV. v dobovém oblečení, pokud v civilu tak za družinou, do Modletína cca 4 km, v průběhu cesty překvapení.

Jak se dostat na místo konání:

Pěší turisté půjdou z Chotěboře do Bezlejova, před Hranicemi se napojí na žlutou turistickou značku – odbočka do Malče – Dolní Lhotka – Klokočov cca 10 km., poté 4 km s družinou.

Zpět: z Modletína po zelené turistické značce – Spálava – Lány (úsek s těžším terénem, zarostlé) – Libice nad Doubravou – Libická Lhotka – Chotěboř cca 10 km.

Autem, dojedete do Klokočova a zúčastníte se cesty s družinou cca 4 km do Modletína, autobus odveze řidiče po programu v 17.00 hodin pro auta zpět do Klokočova.

Pokud přijedete přímo do Modletína, můžete jít naproti družině směrem k Rušínovu, odbočíte na místní komunikaci doprava směrem na Vratkov a asi po 250 m počkáte na královskou družinu a přidáte se za družinu.

Parkování v Klokočově u hospody. V Modletíně na určené louce.

Autobusem, je nutné si zakoupit zpáteční jízdenku v hodnotě 50 Kč v informačním centru! Bez jízdenky vás autobus neodveze.

Občerstvení: V Klokočově budou otevřeny obě hospody. V Modletíně bude zajištěno občerstvení v areálu Benetiktusu Pivovarem Chotěboř a restaurací Panský dům z Chotěboře.

Hlavní organizátor akce: Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř a IC Chotěboř (pobočka CEKUS Chotěboř)

Spoluorganizátoři: Podhůří Železných hor, o.p.s. (Místní akční skupina určená k rozvoji komunitního života a získávání financí do regionu), zapsaný spolek Benediktus (práce a zázemí pro mentálně hendikepované klienty), divadelnické sdružení DIK Chotěboř

Akce bude realizována za podpory: Sdružení dobrovolných hasičů Rušinov, obec Rušinov, obec Klokočov, města Chotěboř.

Propagace akce: Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby http://amaterskatvorba.cz/tuvat.php?str=mapa a Otec Vlasti http://otecvlasti.eu/kalendar-akci/2016-05-29/ . Zpravodaj města Chotěboř ECHO.

Kontaktní osoby pro styk s médii:

Jaromíra Valehrachová, Podhůří Železných hor, o.p.s., 603 708 286, info@podhurizeleznychhor.cz

Iva Stehnová, Knihovna Ignáta Hermanna a IC Chotěboř, tel: 734 264 243, knihovna@chot.cz