Poslední aktuality

Nejbližší události

Fotogalerie

Jste spokojeni se službami poskytovanými v IC?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Údolí řeky Doubravy

T I S K O V Á Z P R Á V A č. 6/2019

Dny Otevřených Ateliérů na Vysočině

Letos se uskuteční již 9. ročník Dnů otevřených ateliérů na Vysočině. Akce probíhá v celém Kraji 5.-6. října.

Záštitu nad akcí opět převzala náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu

paní Ing. Jana Fischerová, CSc. 

DOA je kulturní akce, která má vzbudit zájem veřejnosti o umění a řemeslo v kraji Vysočina.

Umělci a řemeslníci zase získávají nové kontakty, zákazníky a v případě škol a muzeí nové žáky a návštěvníky. Letos se veřejnosti otevře rovných 133 uměleckých a řemeslných ateliérů. Své prostory veřejnosti otevřou také některé umělecké školy, muzea a galerie na celém území kraje Vysočina.

V rámci Dnů Otevřených Ateliérů na Vysočině mohou výtvarníci pozvat veřejnost do svého ateliéru či dílny, předvést techniku své tvorby, prezentovat ji a promluvit s návštěvníky o svém díle. Nabízí se jim tak příležitost navázat nové kontakty s milovníky umění nebo potencionálními zákazníky a seznámit veřejnost se svou tvorbou pro jednou trochu jinak, než na výstavě v kamenné galerii.

DOA se konají tradičně ve čtyřech příhraničních regionech. Kromě Vysočiny se do akce zapojují také tvůrci v Jihomoravském a Jihočeském kraji a za hranicemi v Dolním Rakousku, kde akce před lety vznikla.

Účastníci loňských Dnů otevřených ateliérů si pro návštěvníky nachystali dílničky pro děti, dílny a workshopy pro dospělé, výstavy, ukázky výroby a tvorby. Součástí byly také obchůdky ze kterých si zájemci mohli odnést domů originální šperk, malbu, keramiku, sklo a jiná originální díla.

Akce probíhá pro veřejnost zcela zdarma.

Bližší informace o zúčastněných ateliérech, adresy a otevírací doby najdete na stránkách www.vysocina-kultura.cz a na Facebooku @doavysocina

Nechte se unést Dny Otevřených Ateliérů, těšíme se na Vás!

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod

Havlíčkovo náměstí 19, 580 01

Havlíčkův Brod